Integratka

z myślą o dzieciach i dla dzieci

DIAGNOZY
I ZAJĘCIA 

Zajęcia dla dzieci

Zapraszamy na diagnozę i terapię integracji sensorycznej, logopedyczną, poradnictwo psychologiczno, grupowe zajęcia adaptacyjne (Weroniki Sherborne), zajęcia edukacyjno - terapeutyczne, usprawnianie manualne, zajęcia ogólnousprawniające z elementami korekty postawy ciała. 

Czytaj więcej

DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI
W CZYTANIU I PISANIU

Prowadzimy terapię dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Czytaj więcej

trudności w czytaniu i pisaniu

WSPOMAGANIE ROZWOJU


Nie czekaj! Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej.

Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

26/11/2015
Witamy w nowej odsłonie. 

26/11/2015
Blok Edukacyjno terapeutyczny - Szczegóły wkrótce

Czytaj więcej

MALUSZKI I DZIECI SZKOLNE

maluszki i dzieci szkolne

„Integratka" powstała z myślą o dzieciach i dla dzieci. Skupia wokół siebie rodziców poszukujących i uważnych na prawidłowy rozwój swoich pociech. Celem naszego gabinetu jest wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci oraz pomoc w przezwyciężaniu ich dysfunkcji.

Czytaj więcej

KONTAKT Z NAMI

integratka Suchy Las, Poznań

Kontakt z nami umożliwi określenie zakresu działań jakich możemy wspólnie podjąć dla rozwoju dzieci oraz pomocy w przezwyciężaniu ich dysfunkcji. Możemy Ci pomóc. Nie czekaj.

Kontakt